Video sự kiện
Lịch công tác

Đăng nhập
Thông kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 57
  • Trong tuần: 569
  • Tất cả: 415341
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TẠM THỜI NĂM HỌC 2019-2020
116 MG P Khang.pdf
191 MG Loi Hai.pdf
140 MG Bac Son.pdf
144 TH Phuoc khang.pdf
203 TH Phuoc Chien.pdf
     41 TH Lang Me.pdf
     42 TH Binh Nghia.pdf
     63 TH Xom Bang.pdf
     73 TH Cong Hai.pdf
               
      50 THCS Phuoc Khang.pdf
      360 THCS Phuoc Chien..pdf
      79 THCS Hung Vuong.pdf
      137 THCS Bui thi Xuan.pdf
      92 Cao Ba Quat.pdf

THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG NĂM HỌC 2018-2019

1 TB hop dong TH go san ..pdf
1 TB hop dong TH loi hai ..pdf
1 TB hop dong THCS Phuoc Chien vp.pdf
TB hop dong TH Cong Hai 1...pdf
TB hop dong THCS Bui Thi Xuan 1...pdf
1. Thong bao hop dong truong THCS Ha Huy Tap.pdf
1 TB hợp đồng trường THCS Cao Bá Quát.pdf
1 TB hop dong truong TH Ba Rau.pdf
1 TB hop dong truong TH go san (2).pdf
1 Thong bao hop dong truong TH Phuoc Khang.pdf
1 thong bao hop dong truong TH Phuoc Chien.pdf
1 thong bao hop dong truong THCS Phuoc Chien.pdf
1 TB hop dong truong MG Cong Hai.pdf
1 TB hop dong truong TH Cong Hai.pdf
1 TB hop dong truong TH Go San.pdf
1 TB hop dong truong THCS CBQ.pdf
1 Thong bao hop dong truong MG Bac Phong (lan 2).pdf
1 Thong bao hop dong truong THCS Ha Huy Tap.pdf
Thông báo hợp đồng trường MG Bắc Phong.pdf
Hợp đồng trường MG Bắc Phong khoan NV.pdf
Thông báo hợp đồng trường MG Bắc Sơn.pdf
Thông báo hợp đồng trường MG Công Hải.pdf
Thông báo hợp đồng trường MG Lợi Hải.pdf
Thông báo hợp đồng trường MG Phước Chiến.pdf
Thông báo hợp đồng trường MG Phước Kháng.pdf
Thong bao hop dong truong TH Phuoc Chien...pdf
Thông báo hợp đồng trường TH Bà Râu.pdf
Thông báo hợp đồng trường TH Bỉnh Nghĩa.pdf
Thông báo hợp đồng trường TH Công Hải.pdf
Thông báo hợp đồng trường TH Gò Sạn.pdf
Thong bao hop dong truong TH My Nhon.pdf
Thông báo hợp đồng trường TH Lợi Hải.pdf
Thông báo hợp đồng trường TH Suối Giếng.pdf
thong bao hop dong truong TH Lang Me.pdf
Thong bao hop dong truong TH Xom Bang.pdf
Thông báo hợp đồng trường THCS Cao Bá Quát.pdf
Thông báo hợp đồng trường THCS Hùng Vương.pdf
Thông báo hợp đồng trường THCS Phước Chiến.pdf
Thông báo hợp đồng trường THCS Bùi Thị Xuân.pdf

Đính kèm Quyết định 661/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2017 của UBND Huyện Thuận Bắc
     
 1.Trường TH Suối Giếng 

2.Trường TH Phước Chiến 3.Trường TH Công Hải
4.TrườngTH Phước Kháng

5.Trường TH Bà Râu 6.Trường TH Mỹ Nhơn
7.Trường TH Bỉnh Nghĩa

8.Trường MG Phước Chiến 9.Trường MG Công Hải
10.Trường MG Lợi Hải

11.Trường MG Phước Kháng 12.Trường MG Bắc Sơn
13.Trường  Hùng Vương
14.Trường Bùi Thị Xuân 15.Trường Hà Huy Tập

Quyết định 706/QĐ-UBND của UBND huyện Thuận Bắc, Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức( lần 2)
 

 1. HĐ Trường tH Suối Giếng  2. HĐ Trường tH Phước Chiến 3.HĐ Trường TH Công Hải
 4. HĐTrường TH Phước Kháng 5. HĐ Trường TH Bà Râu 6. HĐ Trường TH Mỹ Nhơn
 7. HĐ Trường TH Bỉnh Nghĩa 8. HĐ Trường MG Phước Chiến 9. HĐ Trường MG Công Hải
 10. HĐ Trường MG Lợi Hải 11. HĐ Trường MG Phước Kháng 12. HĐ Trường MG Bắc Sơn
13. HĐ Trường  Hùng Vương 14. HĐ Trường Bùi Thị Xuân 15.HĐ Trường Hà Huy Tập
     


   
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THEO HỘI ĐỒNG
 

Trường MG Công Hải 
Trường MG Phước Kháng 
Trường MG Phước Chiến
Trường MG Lợi Hải 
Trường TH Bỉnh Nghĩa


Trường MG Bắc Sơn 
Trường THCS Hùng Vương 
Trường THCS Hà Huy Tập 
Trường THCS Bùi Thị Xuân 
Trường TH Bà Râu


 
Trường TH Phước Chiến
Trường TH Phước Kháng 
Trường TH Công Hải 
Trường TH Suối Giếng 
Trường TH Mỹ Nhơn Thông báo