thông báo tổ chức các lớp học chính trị hè năm 21018
Số ký hiệu văn bản 785/TB-PGDĐT
Ngày ban hành 13/08/2018
Ngày hiệu lực 13/08/2018
Trích yếu nội dung thông báo tổ chức các lớp học chính trị hè năm 21018
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực TCCB
Người ký duyệt trưởng phòng
Tài liệu đính kèm Thông báo lớp học chính trị.pdf