Tổng số: 65
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
549/TB-GDTH 13/06/2018 Thông báo điều chỉnh lại thời gin tổ chức Hội thi kể chuyện theo sách 2018 Tải về
316/PGDĐT-GDTH 26/04/2018 Về việc tập huấn nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên ... theo Thông tư 22 của Bộ Giáo dục Tải về
350/PGDĐT-GDTH 26/04/2018 Về việc hướng dẫn làm rõ công tác tổ chức kiểm tra HK II và Tổng kết năm học cấp Tiểu học NH 2017 - 2018 Tải về
224/PGDĐT-TH 19/03/2018 Về việc báo cáo số liệu về công tác giáo dục khuyết tật về khiếm thính năm học 2017 - 2018 Tải về
01/TB-THBR 29/01/2018 Thông báo nhu cầu hợp đồng nhân viên thiết bị trường học Tải về
15/TB-PGDĐT 09/01/2018 Về việc thông báo kết quả phần thi năm lực ... Hội thi GV dạy giỏi cấp Tiểu học 2017- 2018 Tải về
1005/QĐ-PGDĐT 28/12/2017 Quyết định điều động người phục vụ Hội thi GV Tiểu học dạy giỏi ... 2017 - 2018 Tải về
905/QĐ-PGDĐT 28/12/2017 Quyết định thành lập BTC Hội thi GVGD cấp Tiểu học năm học 2017 - 2018 Tải về
1002/PGDĐT-GDTH 27/12/2017 Về việc tập huấn nâng cao năng lực cho CBQL, GV Tiểu học về PPDH tích cực Tải về
1000/TB-GDTH 26/12/2017 Thông báo dời ngày thi lý thuyết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học 2017 - 2018 Tải về
1234567