Kế hoạch kiểm tra nội bộ 2018 - 2019
Số ký hiệu văn bản 952/KH-PGDĐT
Ngày ban hành 04/10/2018
Ngày hiệu lực 04/10/2018
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm tra nội bộ 2018 - 2019
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trưởng phòng
Tài liệu đính kèm 952 KH kiem tra noi bo 2018 - 2019.pdf