Giấy mời Hội nghị huy động học sinh ra lớp
Số ký hiệu văn bản 333/GM-UBND
Ngày ban hành 22/10/2018
Ngày hiệu lực 22/10/2018
Trích yếu nội dung Giấy mời Hội nghị huy động học sinh ra lớp
Hình thức văn bản giấy mời
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 333_signed.pdf