KH tinh giản biên chế của ngành GDĐT huyện đến năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1102/KH-PGDĐT
Ngày ban hành 22/11/2018
Ngày hiệu lực 22/11/2018
Trích yếu nội dung KH tinh giản biên chế của ngành GDĐT huyện đến năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực TCCB
Người ký duyệt Trưởng phòng
Tài liệu đính kèm KH tinh gian bien che cua nganh GD den nam 2021.pdf