KH thi tổng phụ trách Đội giỏi 2018-2019
Số ký hiệu văn bản 1103/KH-PGDĐT
Ngày ban hành 22/11/2018
Ngày hiệu lực 22/11/2018
Trích yếu nội dung KH thi tổng phụ trách Đội giỏi 2018-2019
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực TCCB
Người ký duyệt Trưởng phòng
Tài liệu đính kèm KH thi TPT Đoi gioi 2018-2019.pdf