Tin mới
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 111
  • Trong tuần: 904
  • Tất cả: 419669
Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn năm học 2016-2017
Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm học 2016-2017

 
Thực hiện chương trình công tác Công đoàn năm học 2016-2017, sáng ngày 08/10/2016 Ban thường vụ Công đoàn giáo dục huyện tổ chức lớp  bồi dưỡng công tác hoạt động công đoàn năm học 2016-2017, lớp bồi dưỡng có 120 học viên là Cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc 24 công đoàn cơ sở.

            1. Mục đích, yêu cầu đợt tập huấn:

- Nâng cao trìnhđộ, kỹ năng nghiệp vụ, năng lực công tác cho cán bộ công đoàn cơ sở, đặc biệtlà cán bộ công đoàn bán chuyên trách trong cơ quan trường học.

- Thực hiện mục tiêu 100% cán bộ công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận và nghiệp vụ,phương pháp, kỹ năng hoạt động công đoàn.

- Góp phần tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở.

                - Tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn gặp gỡ giao lưu học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn.

            2. Nội dung tập huấn,bồi dưỡng:

            - Quán triệt Nghị quyết 7b/NQ-TLĐ ngày 21/01/2016Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khóa XI về Công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới. Kế hoạch số 116/KH-LĐLĐ ngày19/4/2016 của Liên đoàn lao động tỉnh Ninh Thuận.

          - Đổi mới chương trình hoạt động côngđoàn năm học 2016-2017

          - Quản lý công tác thu, chi, quản lýtài sản công đoàn

          - Bồi dưỡng nghiệp vụ ủy ban kiểm tra,thanh tra nhân dân

          - Bồi dưỡng công tác nữ công