Tin mới
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 20
  • Trong tuần: 532
  • Tất cả: 415304
Hội nghị Chuyên đề triển khai nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2016-2020
- Chất lượng giáo dục là những lợi ích, giá trị mà kết quả học tập đem lại cho cá nhân và xã hội, trước mắt và lâu dài. - Hoặc dưới góc độ quản lý chất lượng, thì chất lượng giáo dục là học sinh vừa cần phải nắm được các kiến thức kỹ năng, phương pháp chuẩn mực thái độ sau một quá trình học; đáp ứng được các yêu cầu khi lên lớp, chuyển cấp, vào học nghề hay đi vào cuộc sống lao động...

Khi nói đến giáo dục, điều đầu tiên chúng ta luôn nghĩ đến đó là chất lượng giáo dục, vậy chất lượng giáo dục là gì? Ai là người quyết định?
            Với câu hỏi này thì có nhiều cách trả lời khác nhau, nhiều quan niệm khác nhau , có thể khái quát đó là:  

- Chất lượng giáo dục là những lợi ích, giá trị mà kết quả học tập đem lại cho cá nhân và xã hội, trước mắt và lâu dài.

- Hoặc dưới góc độ quản lý chất lượng, thì chất lượng giáo dục là học sinh vừa cần phải nắm được các kiến thức kỹ năng, phương pháp chuẩn mực thái độ sau một quá trình học; đáp ứng được các yêu cầu khi lên lớp, chuyển cấp, vào học nghề hay đi vào cuộc sống lao động...

            Tóm lại: Chất lượng giáo dục là sự đáp ứng mục tiêu do nhà trường đề ra, đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu giáo dục của Luật Giáo dục, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và cả nước; Nhà giáo là người quyết định chất lượng giáo dục.

           (Toàn cảnh Hội nghị)
 Qua 10 năm huyện được thành lập, sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển, bộ mặt nông thôn có sự thay đổi, đời sống nhân dân được cải thiện,trong đó có sự đóng góp đáng kể của ngành Giáo dục và Đào tạo; vị trí giáo dục Thuận Bắc đã được khẳng định trong bức tranh chung của giáo dục tỉnh nhà, với nhiều điểm sáng.

            Tuy nhiên, chất lượng giáo dục các trường trên địa bàn huyện chưa đồng đều, chưa thật sự tương xứng với mục tiêu đề ra; chất lượng chưa bền vững, chưa đi vào chiều sâu; đặc biệt ở vùng dân tộc thiểu số, chất lượng ở các cấp học còn nhiều khó khăn. Qua báo cáo giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, thì chất lượng giáo dục năm học 2015-2016 và đầu năm học 2016-2017 đạt thấp, qua khảo sát có nhiều  học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng.

            Ban thường vụ Huyện ủy đã đưa vào chương trình toàn khóa của Ban chấp hành để lãnh đạo, định hướng về phát triển giáo dục, cụ thể đã ban hành Nghị quyết 09-NQ/HU ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2016-2020. Hội đồng nhân dân huyện đãban hành Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng  12 năm 2016, về Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện giai đoạn 2016 – 2020 để thực hiện việc giám sát; UBND huyện ban hành Đề án về Nâng cao chất lượng giáo dục tạo bước đột phá về phát triển giáo dục và đào tạo  giai đoạn 2016 – 2020.

            Để phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra,ngày 05/01/2017 UBND huyện tổ chức Hội nghị Chuyên đề về nâng cao chất lượng giáo dục, đồng chí Trần Quốc Sanh, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

            Hội nghị được nghe 7 tham luận của các trường mầm non, tiểu học và THCS về chia sẻ kinh nghiệm trong về tổ chức chỉ đạo dạy học tích cực, lấy học sinh làm trung tâm, chuyển hình thức dạy học truyền thống theo hình thức phát triển năng lực và phẩm chất của người học; nhân rộng mô hình VNEN ở các cấp học phổ thông; áp dụng và triển khai dạy học theo chủ đề và dạy học tích hợp liên môn hoặc nội môn; tăng cường giao quyền tự chủ cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong việc xây dựng chương trình dạy học theo đặc thù của đơn vị và đối tượng học sinh, nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục; đồng thời thực hiện đảm bảo khung chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

(Ký cam kết nâng cao chất lượng giáo dục)

            Kết thúc Hội nghị, Phòng GDĐT tổ chức cho các đơn vị thực hiện việc ký cam kết về nâng cao chất lượng giáo dục từ cấp học mầm non đến trung học cơ sở, đây là minh chứng cho sự quyết tâm chung toàn ngành nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29 của Ban chấp hành TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.  

Nguyễn Thế Quang(Phó Trưởng phòng GDĐT)