Tin mới
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 118
  • Trong tuần: 911
  • Tất cả: 419676
Điều chỉnh địa điểm và thành phần học Nghị quyết TW 6 (khóa XII)
Điều chỉnh địa điểm và thành phần học Nghị quyết TW 6 (khóa XII)  Do Hội trường UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết ATGT nên chuyển toàn bộ thành phần học tại địa điểm Hội trường UBND huyện sang các Hội trường khác.

ĐIỀU CHỈNH THÀNH PHẦN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌCNGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 NHƯ SAU

  Địa điểm, số lượng lớp, số học viên:  Gồm 04 lớp tại 04 địa điểm:

Stt

Lớp/

Thời gian

Gồm các đơn vị

Số lượng

Địa điểm học

Ghi chú

1

A

(ngày 12 và 13/01/2018)

CBQL,GV các trường Mẫu giáo Phước Kháng, Phước Chiến, Công Hải, Lợi Hải.

98

Hội trường Trường MG Lợi Hải

2

B

(ngày 12 và 13/01/2018)

CBQL,GV các trường Mẫu giáo Bắc Phong, Bắc Sơn, Tiểu học Phước Kháng, Phước Chiến, Công Hải, Bà Râu

184

Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

3

C

(ngày 12 và 13/01/2018)

CBQL,GV 06 trường THCS

169

Hội trường Trung tâm GDTX & GDNN

4

D

(ngày 12 và 13/01/2018)

CBQL,GV các trường TH Gò Sạn, Mỹ Nhơn, Láng Me, Bỉnh Nghĩa, Xóm Bằng, Suối Giếng, Lợi Hải.

187

Hội trường Phòng GDĐT

Tổng cộng

638 HV