Tin mới
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 89
  • Trong tuần: 890
  • Tất cả: 390522
Thông báo mời họp Hiệu trưởng: thời gian vào lúc 08g, sáng thứ sáu (02/02/2018).
- Thông báo mời họp Hiệu trưởng: Thời gian vào lúc 08g, sáng thứ sáu (02/02/2018).  Địa điểm: tại Hội trường Phòng GDĐT. * Lưu ý: Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị tham dự (không phân công cấp phó đi thay).
Thông báo mời họp Hiệu trưởng
Thời gian vào lúc 08g, sáng thứ sáu (02/02/2018). 
Địa điểm: tại Hội trường Phòng GDĐT.
* Lưu ý: Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị tham dự (không phân công cấp phó đi thay).