Tin mới
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 121
  • Trong tuần: 914
  • Tất cả: 419679
báo cáo khẩn theo biểu mẫu (đã gửi mail)
báo cáo khẩn theo biểu mẫu đã gửi mail về các đơn vị Thời gian gửi mail báo cáo trước 08 giờ ngày 24/4/2018. Thời gian gửi bảng lương trước 09 giờ ngày 24/4/2018.
báo cáo khẩn theo biểu mẫu đã gửi mail về các đơn vị
Thời gian gửi mail báo cáo trước 08 giờ ngày 24/4/2018.
Thời gian gửi bảng lương trước 09 giờ ngày 24/4/2018.
Các đơn vị thực hiện không đảm bảo về thời gian quy định chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Lãnh đạo UBND huyện và Trưởng phòng GDĐT, đồng thời xem xét đánh giá xếp loại cuối năm.
so luong bien che, hop dong nam 2016-2017; 2018..xls