Tin mới
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 47
  • Trong tuần: 559
  • Tất cả: 415331
Góp ý Chương trình tổng thể giáo dục phổ thông của Bộ GDĐT
Đề nghị các trường triển khai, góp ý

       

Căn cứ công văn số 694/ SGDĐT-GDTrH ngày 19tháng 4 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo V/v: Góp ý cho dự thảo chương trìnhgiáo dục phổ thông tổng thể;

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơnvị triển khai đến giáo viên để tham gia góp ý cho dự thảo chương trình giáo dụcphổ thông tổng thể như sau:

          1. Triểnkhai đến từng giáo viên để nghiên cứu, góp ý kiến cho dự thảo chương trình giáodục phổ thông tổng thể (Chương trình được đăng tải tại Website của Phòng), tổnghợp chung theo đơn vị và gởi về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          2. Cácđồng chí Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách giáo dục tiểu học, trung học cơ sở thuộcphòng giáo dục và đào tạo nghiên cứu và tham gia góp ý, chuyển nội dung chođồng chí Linh để tổng hợp tham mưu Lãnh đạo gởi trực tiếp cho Bộ Giáo dục vàĐào tạo.

          3. Cácý kiến góp ý gửi trực tiếp về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2017 theo địa chỉ: Ban quản lý dựán Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo),  Số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, TP. HàNội.

          Hoặc:Gửi trực tiếp theo địa chỉ thư điện tử: rgep@moet.gov.vn.

          Phòng Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu thủtrưởng các đơn vị khẩn trương triển khai và báo cáo kết quả thực hiện về PhòngGiáo dục Đào tạo (bộ phận văn phòng) trước ngày 30/4/2017./.